Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zonder dien eerbied ontaardt de godsdienstzin in helschen harstocht, die vijandschap stelt tusschen menschen en anders denkende menschen. De wijze, waarop chineezen en inlanders hunne godsdienstige feesten, in gezelschap van europeanen, vieren, is wel geschikt om in onze kinderen de zucht naar luidruchtige en kostbare pret optewekken en aantewakkeren, maar kan niet dienen om in hen eerbied voor den godsdienst in het algemeen, voor den christelijken godsdienst in het bijzonder, inteprenten of aantekweeken. Vooral niet, nu ook christenen op Java, chinezen en inlanders gaan navolgen. Immers, wij lezen in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad van 16 Juni 1898 woordelijk het volgende:

Verleden Zondag-middag om vijf uur is, bijgelegenheid van den H. Sacramentsdag, op het erf van liet B. K. kerkgebouw en der pastorie te Semarang, een processie gehouden, voorafgegaan door de schuttersmuziek, waaraan door tal van personen werd deel genomen, en waarbij een der geestelijken, die het H. Sacrament droeg, onder een troonhemel liep, die door vier heeren werd gedragen. Honderden toeschouwers verdrongen zich, bij die gelegenheid, vóór het kerkgebouw, zoodat de passage voor rijtuigen gedurende eenigen tijd geheel gestremd was, bericht de Locomotief.

Sluiten