Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis, van af de vroegste tijden tot op heden, herhaalt deze waarschuwing. Want van af de vroegste tijden tot op heden, hebben godsdienstige begrippen gestreefd naar invloed op het staatsbestuur, en bereikten zij hun doel, dan bleven de kwade gevolgen niet achterwege.

De verderfelijke invloed van godsdienstige begrippen op het belang van den staat, eischt dus gebiedend, de priesters en predikanten niet toetelaten tot de regeering of tot de volksvertegenwoordiging, die voor het belang van den staat te waken hebben. Onze geestelijkheid heeft zich met goed gevolg weten te onttrekken aan den algemeenen dienstplicht, bewerende dat het dragen van de wapenen hen onttrekt aan hun geestelijken arbeid. Ons volk moet 's lands vergaderzaal weten. te sluiten voor onze geestelijken, met de bewering dat deze, niet in het leger, waar zij als elders kunnen werkzaam zijn, maar wel in 's lands vergaderzaal aan hun geestelijken arbeid onttrokken worden. Want godsdienstige begrippen hebben niets gemeen met het staatsbestuur, en omgekeerd. Godsdienst en staatsbestuur zijn zoo ongelijkslachtig mogelijk. Het staatsbestuur steunt op de ervaring, op de wetenschap der dingen die men ziet en kent. De godsdienst steunt

Sluiten