Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheiding van staat en kerk is de voorwaarde, mie qua non, waaraan niet alleen het belang van den staat, naar ook het belang van de kerk onafscheidelijk

verbonden is.

Ick zeg, dat groot gevaar loopt 't rijck oft republijek,

Waer dat de gheestlijckheijdt tracht na de politijck.

Rodenburgh (1619). (!)

Considérant, que toute association qui, fotidée sur un lien commun de religion et de foi, sort de ce champ d action et prétend régler la conduite des citoyens dans leurs rapports avec VEtat et ses institutions, ne peut que devenir dange-

reuse pour V Etat et ses institutions modernes

Generaal Bava Beccaris. (2)

De plicht van het gezag, om de regeering of het staatsbestuur te beveiligen tegen invloeden van godsdienstige begrippen, eischt dus tevens, toetezien, dat de geestelijken zich niet tot een tweede macht in den staat kunnen vormen. En hiermede nadert mijn betoog het behandelen van de Mekkagangers.

(1) Zie plaat Nederlandsche Spectator, 7 Mei 1898, no. 19.

(2) Godsdienstige vereenigingen behoorden tot de oorzaken van het oproer, of liever van den opstand, die in deze dagen Italië aan den rand van een afgrond bracht. De afgekondigde krijgswet stelde het gezag te Milaan in handen van den generaal Bava Beccaris, die terstond het bestaan van zulke vereenigingen verbood, en ook daarmede de orde herstelde. Revue des deux mondes, 14 Juni 1898.

Sluiten