Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en pandelingschap, als gevolg van de barbaarschheid waaraan zij in Arabië weerloos zijn overgeleverd. (J)

Maar het belemmeren van de bedevaart, die nu onbelemmerd is, en dientengevolge onrustbarend aangroeit, wordt zeer zeker door meer dan één redelijk denkend Nederlander gewenscht. Niet alleen de heer van der Biesen, maar ook heel veel ambtenaren en officieren, bekend met onze koloniale geschiedenis en toestanden, toegerust met rijpe koloniale ervaring, zien met groot verlangen uit naar wetten, die eindelijk liet willekeurig toenemen van bet aantal hadji's zullen beperken.

Ook schrijft De Indische Gids:

De Bantamsche opstand van 1888 was voorbereid door een reeks van rampen, door opdrijving niettemin van belastingen.

De oorzaken van dezen bantamschen opstand liggen nog te veel in het duister, om allen met zekerheid te kunnen noemen. Maar zeker is, dat deze opstand hadji's tot hoofden had, want dit is door een gerechtelijk onderzoek bewezen. Ongerekend de menschenlevens, die door het dempen van dezen opstand werden geëischt, vielen onder het staal van mohamedaansche geestdrijvers: de assistent-resident Gubbels, zijn echtgenoote,

(1) Zie het reeds genoemde opstel van C. Spat.

Sluiten