Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat zou hij dan hebben uitgericht, als hij wel over godsdienstredenen en wel over hadji's bad kunnen beschikken. Wat zou De Indische Gids wel zeggen van den Nederlander, die ons toeroept: Onze rivieren, niettegenstaande hare dijken, overstroomen toch nu en dan, dus weg met die dijken. Hoe komt dan De Indische Gids, ons toeteroepen: Een enkel mohamedaansch geestdrijver is het gelukt, een mohamedaansche bevolking vijf jaren lang tegen ons in opstand te houden, dus weg met elke belemmering van de bedevaart naar Mekka, laat het aantal hadji's of mohamedaansche geestdrijvers gerust onverhinderd toenemen.

De Indische Gids neemt het den heer van der Biesen erg kwalijk, dat deze zijn veroordeeling van de vrije bedevaart naar Mekka steunt op de veroordeeling van den resident van Herwerden, omdat deze resident eenmaal onverstandig oordeelde over spoorwegbouw. Maar wat heeft bedevaart naar Mekka met spoorwegbouw te maken? De resident van Herwerden oordeelde onverstandig over spoorwegbouw; moet daarom elk ander oordeel van dezen bekwamen ambtenaar verwerpelijk wezen? Napoléon oordeelde onverstandig, toen hij den hertog van Enghien liet doodschieten; heeft daarom elk ander oordeel van Napoléon alle waarde verloren? De Indische Gids beoordeelt onver-

Sluiten