Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar aanleiding van het opstel De Mekkagangers.

Dit opstel, te lezen in Prangers Nieuws- en advertentieblad van 28 October 1898, bevat de volgende drie volzinnen:

I. Nooit zag ik godsdienstige plechtigheden op de straten, of ik dacht aan den brandstapel, een van velen! waarop Spanjaarden, waaronder verdienstelijke, enkel en alleen omdat zij in den bijbel gelezen hadden, door de vlammen werden verteerd, op bevel en onder de oogen van Filips II, die daarmede openlijk, onder de toejuiching van zijn kerk en van een toegestroomde menigte, zijn bruiloft godsdienstig vierde.

II. Wij hebben lang, al te lang, meer dan een eeuw, ontzettend geleden onder de plakkaten van Karei V en Filips II, die, omdat de godsdienstige begrippen van hun bijgeloof niet door ons werden aangehangen, nederlanders bij honderdduizenden hebben overgeleverd aan de folteringen hunner onmenschelijke inquisitie, bloeiende nederlandsche gewesten hebben

Sluiten