Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Pantserschepen.

Onder de merkwaardige geschiedenissen, die door de gewijde schrift worden verhaald, bekleedt het gevecht tusschen David en Goliath een niet geringe plaats.

Goliath, de geweldige, reus en krijgsman zonder wedergade, kampvechter van beroep, gevreesd door allen die hem zagen of van hem hoorden, in het bewustzijn van zijn overmacht elkeen tartende om zich met hem te meten, Goliath werd verslagen door David de herderknaap. Niet bij nacht en met geleider lage, maar bij dag en in het open veld, met twee in slagorde geschaarde legers tot getuigen, beide partijen voorbereid elkander tegemoet tredende, de reus met harnas en wapenrusting en schilddrager, de knaap met een steenslinger en met gladde keien uit een beek geraapt.

Deze gebeurtenis, hoewel dertig eeuwen oud, blijft voor ouderdom en jeugd een onderwerp van aangename besprekingen. Den Nederlander strekt zij tevens tot grootsche herinnering; want zij is een treffend beeld,

Sluiten