Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen een nieuw ontwerp mijnwet van den minister van Dedem, waaraan door de volksvertegenwoordiging ook weinig of geen aandacht geschonken werd. En ten slotte een wetsontwerp van den minister Bergsma, in 1897 bij de Tweede Kamer ingediend, doch spoedig daarop ingetrokken, om vervolgens op nieuw ingediend en alweder ingetrokken te worden.

Dat steeds dralen met het ontwerpen van mijnwetten, en dat steeds leveren van onbruikbare mijnwetten, een en ander is onze koloniën niet weinig noodlottig geweest. Want velen, uitgenoodigd door een onbruikbare indische mijnwet, maakten natuurlijk jacht op de schatten onzer indische bronnen en mijnen; en terwijl zij zich verrijkten, om hun schatten naar Nederland of vreemde landen overtebrengen, kreeg onze indische staatskas niets, en onze koloniën bleven arm.

Wil mijn Lezer enkele van de vele bewijzen, die hiervan in den laatsten tijd geleverd werden? Ziehier dan, wat betreft onze petroléum-bronnen.

Onze regeering gaf, met het uitsluitend recht tot het ontginnen van die bronnen, 24800 hektaren aan de Dordtsche petroleum maatschappij. Deze maatschappij maakte in zes jaren, van 1891— 1896, een zuivere winst van ƒ 4,662,000.— ; en in het enkele jaar 1896, een zuivere winst van

Sluiten