Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 1,924,000.— (') Van deze verbazende winsten kreeg onze staatskas de som van nog geen ƒ 16000, zegge zestien duizend gulden. De zuivere winst van de maatschappij Koninklijke, was in 1897 reeds gestegen tot ƒ 2,776,979.885. Elf petroléum-maatschappijen, waarvan Koninklijke de grootste is, hebben haar recht om te ontginnen, een geschenk van de indische regeering, kunnen verkoopen voor ƒ 16,500,000. De Standard-Oil-company, een amerikaansche maatschappij, bood aan de Moeara-Enim-Maatschappij, voor haar ontginningsrecht, een geschenk van onze indische regeering, niet minder dan vier millioen gulden. (2)

Dit wat aangaat de petroléumbronnen.

Wat al millioenen, wat al jaarlijksche inkomsten van millioenen, heeft onze regeering weggegeven aan personen, met het gezag van een mijnwet, die, al spoedig na hare verschijning in 1873, dus reeds sedert een kwart eeuw, als onbruikbaar veroordeeld was.

De wijze, waarop met onze indische goudmijnen werd omgesprongen, gaat de verbeelding van oningewijden te boven.

Vierentwintig maatschappijen werden opgericht met een kapitaal van 25 millioen, waarvan terstond 16

(1) Deze jaarlijksche winst is sedert ontzachlijk gestegen.

(2) Zie Indische Gids, Julij 1898.

Sluiten