Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun kraam te pas komt, en dus verschillend. Zoo worden de mijnen genoemd: hier domein of staatseigendom, daar res mtdlius of heerlooze zaken, ginds regaal of eigendom van den soeverein, elders onafscheidbaar bestanddeel van het grondbezit, in sommige landen eigendom van den vinder.

Engeland kiest de uitspraak van het Romeinsche Recht: de eigendommen van boven- en benedengrond zijn onafscheidelijk verbonden. Dit recht is een natuurlijk en dus zuiver recht. Immers, niemand beschikt over den benedengrond, tenzij hij tevens over den bovengrond beschikken kan; en het eigendom van den bovengrond is alleen dan verzekerd, wanneer het eigendom van den benedengrond daaraan verbonden is. Niet alleen Engeland heeft dit recht gekozen, ook wij hebben dit recht voorgeschreven in ons Indiesch Burgerlijk Wetboek, artikel 571. Daarenboven, dit recht komt overeen met het Indonésiesch Recht, dat is: met de gebruiken, de gewoonten, de zeden, en de godsdienstige instellingen der mohamedaansche bevolking van Insulinde. Dus dit recht, geen ander, had de indische mijnwet moeten beheerschen.

Maar nu is er nog een ander recht, een fransch recht, ten onrechte Napoléontiesch geheeten, want dit recht werd, in 1791, aangenomen door de Assemblee

Sluiten