Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangende was, Frankrijk beleedigd heeft. De vijandschap, die Engeland door Rusland wordt toegedragen, is oud en steeds toenemende. Drie honderd millioen bewoners van Azië, hunkeren naar het oogenblik waarop zij het engelsche jnk kunnen afwerpen. Egypte haat Engeland. Soedan smeekt zijn Madi, om Engeland te verdelgen.

Wanneer Engeland uit Zuid-Afrika mocht gedreven worden, dan geraken natuurlijk al die europeesche en aziatische en afrikaansche hartstochten los. Allen, die door Engeland beleedigd of mishandeld werden, zullen zich op Engeland willen wreken, zooals de afrikaansche boeren zich op Engeland gewroken hebben. En dan? Toen het europeesche rijk van Napoléon instortte, werd heel Europa één huis der slachting. Als het britsche wereldrijk mocht uiteen spatten, dan wordt de oorlog algemeen. Niet alleen de staten, maar ook de volken, maar ook de kerken, maar ook de misdeelde standen der maatschappijen, ook zij zullen te wapen vliegen, want ook zij hebben onderlinge beleedigingen en mishandelingen te wreken.

Mijn Lezer, siddert gij bij de gedachte aan de mogelijkheid van zulk een bloedbad in de naaste toekomst? Dan behoort gij toch zeker niet tot hen, die, vooral

Sluiten