Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd met 71 tegen 21 stemmen verworpen. Hiermede heeft onze volksvertegenwoordiging, de verantwoordelijkheid van onzen minister van buitenlandsche zaken, overgebracht op ons volk. Van nu voortaan, dank zij onze volksvertegenwoordiging, zal de geschiedenis verhalen, dat het nederlandsche volk, de soevereine hollandsche gemeenebesten Transvaal en Oranje-Vrijstaat, niet genoodigd heeft ter haagsche vergadering van alle soevereine staten.

Het verwerpen van Dr. Kuijper's voorstel, is ook het werk van de katholieke partij. Haar leider, Dr. Schaepman, heeft in 's lands vergaderzaal verklaard, dat hij, niet willende klagen over het niet noodigen van den Paus, ook het niet noodigen van Transvaal en Oranje-Vrijstaat niet wilde afkeuren. Nu is toch zeker niet tegentespreken, dat twee gelijke fouten wel kunnen leiden tot twee gelijke afkeuringen, maar onmogelijk kunnen dienen voor de redenering van Dr. Schaepman. Had onze minister van buitenlandsche zaken ook verzuimd den Paus te noodigen, Dr. Schaepman zou bevoegd geweest zijn, niet om het voorstel van Dr. Kuijper te verwerpen, wel om zijn afkeurend voorstel bij dat van Dr. Kuijper te voegen. Maar onze minister van buitenlandsche zaken had niet verzuimd den Paus te noodigen. De

Sluiten