Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat niet allen in aangename omstandigheden verkeeren. Tegenover het natuurlijk verlangen van bevoorrechten, die den bestaanden toestand bestendigd willen zien, staat het natuurlijk verlangen van misdeelden, die naar verbetering smachten. Het streven van beide partijen naar bevrediging van haar verlangen, de geschiedenis van alle eeuwen moge getuigen! maakt den oorlog maar al te dikwijls onvermijdelijk.

Toch, hoewel de oorlo? maar al te dikwijls niet kan vermeden worden, hoewel de ellende van den oorlog heel groot is, toch wordt de oorlog maar al te dikwijls onnoodig gevoerd. En ziedaar nu een kwaad, hetwelk wij niet alleen kunnen bestrijden, maar hetwelk wij zelfs kunnen uitroeien. Dit wordt ons in deze dagen door Engeland verzekerd. Zijn oorlog tegen de zuid-afrikaansche gemeenebesten wordt gevoerd met een staand leger, hetwelk, als alle staande legers, den oorlog lief heeft, omdat zijn belangen door den oorlog bevorderd worden. Zonder dit staand leger zou deze oorlog onmogelijk kunnen gevoerd worden, want Engeland, niettegenstaande zijn veertig millioen inwoners en zijn schatten, is zelfs niet in staat de verliezen van zijn staand leger aantevullen. Natuurlijk. De burger heeft den vrede lief, omdat

Sluiten