Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet één uitgezonderd, Rousseau den palm der overwinning hadden uitgereikt. En hiermede eindigde deze merkwaardige pennestrijd, waarin Rousseau zegevierend het slagveld behield.

Rousseau heeft na deze overwinning nog 29 jaren geleefd. In zijn ('onfessions, die na zijn dood werden uitgegeven, verklaart hij, dat hij in die lange reeks van jaren niet één gelukkig uur meer heeft gekend. Zóó heeft de groote artiest geleden onder den onverzoenlijken haat, waarmede hij vervolgd werd door artiesten, die zeker niet door de kunst veredeld waren.

In het bataviaasch dagblad Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indïë, van 15 Juni 1900, lees ik een opstel met het opschrift: Kunst veredelt. De geachte schrijver van dit opstel bepleit zijne overtuiging, dat de kunst den mensch veredelt, met verontwaardiging voor andersdenkenden. Hij zou dus, had hij aan den pennestrijd van 1749 kunnen deelnemen, Rousseau ook niet vriendelijk bestreden hebben; en hoe zou hij Rousseau wel bejegenen, indien de groote artiest op onze planeet kon terugkeeren, om zijn betoog, hetwelk hij honderd een en vijftig jaren geleden schreef, aantevullen met de ervaring van de 19e eeuw!

Italië is bij uitnemendheid het land van de kunst. Millioenen menschen kennen daar geen ander dage-

Sluiten