Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stilte van zijn studeervertrek, las hij Ru ij Bias. En met welk een uitkomst! Hij verklaarde nu niet te begrijpen, hoe Victor Hugo zijn genie heeft kunnen leenen, voor het scheppen van dwaze figuren, voor het verhalen van een onmogelijke geschiedenis.

Laten wij nu eens het kunstgenot, van drinkgelag en bruiloft en schouwburg, overbrengen naar tentoonstellingen, badplaatsen, speelbanken, met andere woorden: naar al die plaatsen waar het kunstgenot zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Aan de vrucht kent men den boom. De geschiedenis van al dat kunstgenot op al die plaatsen, is grootendeels een geschiedenis van teleurstelling, van spijt, van berouw, van vertwijfeling, van wanhoop.

Het wezenlijk kunstgenot weet dus den mensch te bewegen, het verstand te doen zwijgen, om alleen het gevoel te doen spreken. Zulke toestanden kunnen natuurlijk niet dienen voor het veredelen van den mensch, maar maken den mensch bijzonder geschikt, om dwaas te oordeelen en dus ook dwaas te handelen. 0 Het kunstgenot, als het wijngenot, kan het verstand benevelen, kan bedwelmen, kan dronken

(1) Zie Opstel Veratand en Gevoel.

14

Sluiten