Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV.

Insulinde, éénige uitzondering op alle landen der wereld, heeft alles wat noodig is: om zijn bevolking gelukkig in zijn Paradijs te doen leven; om zich, en Nederland daarbij, opteheffen tot mogendheid van den eersten rang. Welk een toekomst zou Insulinde kunnen tegemoet snellen! Het minder bevoorrechte Japan wist zich, in

slechts 25 jaren, van onbeduidend aanzienlijk te maken.

XXVI.

De staande legers, niettegenstaande de schrikkelijke ellende die zij over de wereld hebben uitgestort, blijven gewild, omdat de volken blijven gelooven, dat zij onmisbaar zijn voor de verdediging van het vaderland. Gelukkig geraken de volken tot de ontdekking, dat de staande legers, niet alleen het vaderland slechts hoogst gebrekkig kunnen verdedigen, maar daarenboven den onnoodigen oorlog mogelijk maken. Aan Transvaal en Oranje-Vrijstaat de onvergankelijke eer, deze voor alle volken weldadige ontdekking met hun heldhaftig lijden te hebben ingeleid.

Sluiten