Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATUTEN

van de

NEDERLANDSCH-INDISCHE MAATSCHAPPIJ

van

Nijverheid en Landbouw.

Artikel 1.

De Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw stelt zich ten doel om de Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch-Indiƫ in den meest uitgestrekten zin te bevorderen.

Art. 2.

De Maatschappij tracht dit doel te bereiken door:

a. het in behandeling nemen van alle met Nijverheid en Landbouw in verband staande zaken, waaromtrent haar raad of gevoelen zal worden ingewonnen ;

b. een tijdschrift uit te geven, waarin de Notulen harer Vergaderingen mede worden opgenomen;

o. bovendien, zoo dikwijls daartoe voldoende bouwstoffen voorhanden zijn, en de staat der kas het toelaat, afzonderlijke Verhandelingen uit te geven, bestaande uit zoodanige geschriften als o/wegens hunnen omvang, o/wegens andere redenen minder geschikt moeten worden geacht om in het tijdschrift te worden opgenomen;

Sluiten