Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE MAATSCHAPPIJ IN HET ALGEMEEN.

Artikel 1.

Deze Maatschappij is eene naamlooze Vennootschap van Koophandel en voert den naam van Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Artikel 2. * *****

De Vennootschap eindigt 31 December 1924, behoudens verlenging overeenkomstig het bepaalde bij Artikel 4 en de Koninklijke Bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt.

Artikel 3.

Vóór dien tijd kan de Maatschappij worden ontbonden, bij een besluit van de Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Deelhebbers, ook buiten de gevallen, voorzien bij Art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Sluiten