Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burgerlijke Wet als Nederlanders worden aangemerkt, of met Nederlanders gelijk gesteld, en in Nederland en deszelfs Overzeesche Bezittingen gevestigde zedelijke lichamen en Vennootschappen, op de registers der Maatschappij sedert zes maanden bekend als Deelhebbers voor een bedrag van ten minste vier duizend gulden. Vier duizend gulden geven recht op ééne stem, acht duizend gulden op twee stemmen en vervolgens elke vier duizend gulden op eene stem daarboven, behoudens de grenzen door de Wet gesteld.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN HET BEHEER DER VENNOOTSCHAP EN VAN DE COMMISSARISSEN.

§ 1. Van de Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Deelhebbers.

Artikel 13. *

De Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Deelhebbers vertegenwoordigt de gansche Maatschappij. Zij wordt gehouden te Amsterdam.

Artikel 14. *

Geene Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Deelhebbers kan worden gehouden, dan krachtens besluit

Sluiten