Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals het zijn kon en moest; de borden b. v. waren eens wit geweest. Nu moest ik als tolk fungeeren en gelastte op hooger bevel Si Padi, die borden goed te reinigen. Gewillig als altijd, goot hij er wat water overheen, en droogde ze af met den elleboog van zijn baadje. Zulks was natuurlijk niet geheel naar de bedoelingen zijner meesteres. Ton tweeden male moest hij ze schoonmaken en wel goed. Hij deed, wat hij kon, en nam toen zijn hoofddoek als afdroogdoek. Ook dit was nog niet geheel naar wensch. Nu werd eene kist geopend, waarin verschillende soorten van droogdoeken waren. Andermaal gingen wij naar de keuken, met een doek voor de borden en een voor de glazen; twee spijkers werden in de keuken aan de deur geslagen, waar die doeken, ieder op zijne bestemde plaats, zouden hangen. Nu werden do borden enz. opnieuw gereinigd, maar een oogenblik later zagen wij onzen goeden Si Padi, met een van die doeken over zijn schouder als een kleinen bediende; dit werd hom natuurlijk verboden. Nu het was voor hem de eerste dag in deze school. Si Padi heeft zijne meesteres niet veel moeite, maar veel, ja zeer veel vreugde gegeven door zijne vriendelijke gehoorzaamheid. Hij heeft niet alleen geleerd, borden enz. goed schoon te maken, maar als een goede kok voortreffelijk te koken, bakken, stoven en braden. En dat niet alleen: hij heeft ook leeren wasschen, strijken, naaien en ander huiswerk verrichten: ja hij was tot alles geschikt en gewillig.

Wat echter oneindig meer zegt, Gods Woord werd hem hoe langer hoe dierbaarder.

In Aek Saroella hebben wij zeer zware tijden doorleefd. Tengevolge eener vergiftiging was ik zeven maanden ongesteld. Nog was ik niet geheel genezen, of er kwam eene aardbeving, met 130 schokken in één nacht. Bovendien

Sluiten