Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles was afgesproken. De bruidschat, bestaande in buffels, koeien, paarden, slaven en geld, duizenden guldens vertegenwoordigende, was reeds gedeeltelijk betaald; de dag der bruiloft was daar; de bruid (de bekende onbarmhartige prinses) kwam, rijk versierd, met een groot gevolg, en vele vreugdeschoten werden er gelost. Daar komt de stoet voor het paleis ; de oude koningin zit met een slavin op het balkon, de bruid wil de trap beklimmen, maar o wee!. .. een pot met het afschuwelijkste vuil wordt over haar uitgegoten .... en geen Tertullus was zoo ter tale, om de koningin tot toegeven te bewegen. De bruid moest terug; de grootste schande voor een meisje; zij werd beschouwd als uitspuwsel. Later is ze met een armen, ellendigen man getrouwd, woonde in een ongezonde streek en is daar in ellende omgekomen.

Johannes als Evangelist.

Den 31 sten Maart 1871 was Johannes een tweede zoon geboren, welke bij den doop den naam van Samuel ontving. Dat jongske groeide voorspoedig op als de komkommers, zooals de Batta's zeggen. Hij was een allerliefst ventje. De vroegere naam zijns vaders, Si Maria Hoeta, ware goed voor hem geweest. Hij bracht vroolijkheid in huis.

De achttiende Mei 1871 was een vreugdedag voor ons; het was de inwijdingsdag van onze eerste kerk in Pangaloan. De drie broeders zendelingen, Heine, Johannsen en Leipold waren ook gekomen. Wij gingen des morgens eerst naar ons schoolgebouw, dat tot hiertoe als kerk had gediend. Na aldaar een lied gezongen en den Heer gedankt te hebben voor den zegen, welken Hij ons daar zoo menigmaal had geschonken, en Hem gesmeekt te hebben, ons al onze zonden, die wij daar gedaan hadden, te willen vergeven,

Sluiten