Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan, dan alleen op God en Jezus Christus, die door den dood zelfs niet kon gehouden worden.

Toen ik in 1881 weduwnaar werd, twee mijner kinderen stierven en ik zeer ziek was, ondervond ik, dat op aarde niets bestendig is. Daarom zegt Jacobus: Is iemand onder u in lijden dat hij bidde, is iemand goedsmoeds, dat hij psalmen zinge; zelfs valt geen haar van ons hoofd, zonder den wille Gods."

Den Sisten Juli zond Johannes het volgende overzicht o\er het ontstaan en de uitbreiding van de gemeente Pangaloan. „Reeds lang wenschte ik U te schrijven, maar dacht, wat zal ik schrijven, dat de moeite waard is, over zee te zenden? De zendeling Yan Asselt kwam van Sipirok en vestigde zich te Aek Saroella (een kleine rivier) in Januari 1862. liet begin was zeer moeilijk. Een paar maanden later kwam de zendeling Heine tot hem. Na eenige maanden kwam zijne njonja ook uit Europa. Zoo waren er drie Europeanen. Aangezien liet daar heet is, had niet alleen onze meester maar ook wij, zijne leerlingen, met vele ziekten te kampen. Toen was er nog weinig volk, later zijn er bijgekomen, zoodat er nu een zware bevolking is. Een heidensche piiester heeft onzen meester daar vergiftigd, daarom moest mijnheer een maand naar Sipirok, want daar is het veel betei klimaat en daar de zendeling Heine toen den post Sigompoelon reeds had aangelegd, was de njonja alleen te huis; in dien tijd kwamen dieven en hebben veel gestolen. .Na eene maand kwam onze meester terug, wel zwak, maar de Heer liet toch niet toe, dat zijn dienstknecht stierf. Niet lang daarna kwam eene ontzettende aardbeving; 130 schokken in één nacht, een nieuw planken huis uit de voegen, alles wat breekbaar was stuk. Dat huis moest afgebroken ca op een uur afstand aan de rivier Batangtoroe eene

Sluiten