Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want 29 Juni 1875 keerdet U terug. Maar ik weet zeker, dat U ons nimmer vergeten hebt en ons steeds de genade onzes Heeren aanbeveelt. Wat is er in die 23 jaar veel veranderd in de Battalanden. Indien het U mogelijk ware en U ons hier eens kondet bezoeken, zou U verwonderd zijn, dit land te zien. Niet alleen wat het land aangaat, maar ook de menschen. Sedert de Heer onzen zendeling Klijnstra hier heeft geplaatst, geeft de Heer telkens meer zegen. Elk jaar wordt het aantal dergenen, die christenen worden, grooter in zijne parochie. Maar zijn er ook reeds veel, die christenen zijn, veel meer zijn nog in de duisternis. Daarom moge onze Heer ons sterken en ons helpen, om hen te roepen tot Zijn Rijk, opdat duizenden en duizenden hunne stemmen met de onze vereenigen in het verheerlijken van Jehova's naam en dat de christenen steeds mogen toenemen in een wandel naar het woord Gods. De gemeente (filiaal) Aek Saroella telt nu bijna 1000 zielen. Dat is reeds een aanzienlijke schare.

Daar zijn er echter nog velen bij, die nog niet veel voelen voor de leiding Gods, dat zij gebracht zijn van de duisternis tot het licht, van de armoede tot don rijkdom, van den dood tot het leven.

Maar er zijn er toch, die het woord Gods verstaan, ook van de hoofden en ouderlingen en die ook bekwaam zijn, mij te helpen in de uitbreiding van Gods koninkrijk ook onder de heidenen, als ook de kameraden op te wekken, opdat zij niet inslapen en gevangen worden in de strikken des duivels. En nu! God moge den Heiligen Geest geven aan ieder in het bijzonder te Aek Saroella! De Heilige Geest alleen verlicht de harten om de blijde boodschap te verstaan. Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven; Galaten 3 : 11. Neen, door de wet zal niemand

Sluiten