Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Dit is een gelijkenis der Batta's die beteekent: „Gras groeit op de tadatada (zeer hard hout, waarop geen gras groeit) gebruikt voor een paal, waaraan de menschenoffers bij het slachten gebonden worden, en dat daarna tot tooverstaf wordt gemaakt.) De zeden der Batta's zijn veranderd na de komst der witoogen. Dat is, daar de Batta s donkerbruine oogen hebben, hebben ze mij in het begin dikwijls uitgescholden voor: Witoog! Nu is echter in dit spreekwoord Sibontar mata niets verachtelijks meer, het slaat goed op : Tadatada!

Yeel is reeds veranderd in de gewoonten der Batta's, nadat de dienstknechten Gods Zijn Woord brachten. Wel een vierde gedeelte, hier in den omtrek, roept den naam van Jehova aan.

Ach! dat de Heer het getal Zijner dienstknechten verdubbele, om de blijde boodschap te brengen, opdat allen Zijnen Naam prijzen! De gemeente Taroetoeng bij Aek Poeli is zeer verminderd, want velen zijn daar in 1897 aantyplius gestorven, en anderen zijn verhuisd. Zij hebben er eene kerk gebouwd, maar de omwanding is nog niet klaar De gemeente Djandji Ankola is ook verminderd door den typhus. Maar de gemeente Pangaloan, standplaats van onzen zendeling, neemt zeer toe; liet rijk Gods breidt zich daar uit in alle dorpen; er zijn zelfs niet veel heidenen meer.

Achter het gebergte op weg naar Siboga is ook eene gemeente gesticht, Paparan genaamd; de voorganger is de meester Marthin Nainggolan, zoon van Daniël: er zijn reeds 45 families. Wij hebben liet hier nu zeer zwaar, want door mislukking van den oogst hebben wij nu hongersnood. De lieden gaan naar rechts en links, Noord en Zuid, om rijst te koopen. Maar het zal gelukkig spoedig anders worden,

Sluiten