Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenstelling der cominissiën van aanslag. 33. Schrijvers van inlandsehe hoofden. 10.

Slachters. 32.

Soerakarta. Heffing in de residentie — 6.

Sn ma tra's Westkust. Regeling voor — 40.

„ Oostkust. Vreemde Oosterlingen ter —

43. 53. 54.

„ Regeling voor — 54.

Tabakshandelaren en planters. 10.

Ternate. Vreemde Oosterlingen in — 41. 43. Theepluksters. 7.

Timor. Vreemde Oosterlingen in — 41. 43. Toelichting op de ordonnantie zelve. 31. Uitkeering nit de opbrengst der Nederlandsche bedrijfsbelasting aan de Ned.-Indische geldmiddelen. 75.

Uitleenen van geld. 89.

Uitzetten van geld als bedrijf. 6.

Vergadering van de commissiën van aanslag. 15. Vergissingen bij vaststelling van het kohier. 17. Verhuring van huizen. 39.

Verhuurders van ploegvee. 32.

Vermindering van den aanslag door den Gouverneur-Generaal. 18.

„ binnen het jaar. 18.

„ van het belastbaar inkomen met het gedeelte dat bij den aanslag der verponding in aanmerking komt. 13. Vertooning der aanslagbiljetten. 21.

Voldoening (betaling) der belasting. 20. Vorstenlanden. Heffing in de — 6.

Vrouwen die gemeenschappelijk met hare echtgenooten een handel, enz. uitoefenen. 11. Vrijstellingen op Java en Madoera. 7. 36.

„ „ de Buitenbezittingen. (Zie ook

elk afzonderlijk vermeld gewest.) 41. Wayang- en gamelanspelers. 32.

Weefsters van sarongs of kains, voor eigen gebruik

dienende. 36.

Wevers. 32.

Zoutmakers. 10.

Zoutverkoopers. Inlandsehe — 32.

Sluiten