Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT voor het Weduwen- en Weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen.

Samenstelling van het fonds.

Artikel 1.

Het fonds bestaat uit bijdragen van de deelgenooten en zoodanige subsidiën ten laste van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië en van Nederland, als bij de Indische en bij de Staatsbegrootingen zullen worden toegestaan.

Deelgenootschap en contributieplicht.

Artikel 2.

Met uitzondering van hen, die den leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, zijn deelgenoot in en derhalve contributieplichtig aan het fonds:

а. bij de landmacht in Nederlandsch-Indië met inbegrip van de Koloniale Reserve:

1°. de gehuwde militairen beneden den rang van officier;

2°. de ongehuwde onderofficieren;

3°. de ongehuwde militairen beneden den graad van onderofficier, die kinderen hebben, welke bij hun overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen doen gelden;

б. bij de landmacht in Suriname en in Curagao:

de gehuwde en ongehuwde militairen overeenkomstig de onder a gemaakte onderscheidingen en bovendien de korporaals en soldaten, dienstdoende als tijdelijk politieagent.

Artikel 3.

§ 1. Militairen, die bij het verlaten van den dienst betrekkingen hebben, welke bij hun overlijden aanspraak op pensioen of onderstand kunnen doen gelden, blijven

Sluiten