Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS VAN MILITAIREN BENEDEN DEN RANG VAN OFFICIER BEHOORENDE TOT DE KOLONIALE TROEPEN.

De ondergeteekende (*)

die op (2) 19....

den militairen dienst als (3)

stamb. no heeft verlaten, verzoekt

uitbetaling van de contributiën, die van zijn inkomsten ten behoeve van het bovengenoemde fonds zijn ingehouden (4)

(°)

Plaats

I Straat of gracht

in Nederland

| Nummer

in Ned.-Indië: Gewest

In te vullen:

(') Naam en voornamen.

(') Datum.

(') Laatst bekleede graad.

(*) In Nederland te vermelden op welke wijze hij het geld wenscht te ontvangen, persoonlijk of per post.

In Nederlandsch-Indië te vermelden bij welke algemeene landskas de uitbetaling gewenscht wordt.

(') Handteekening.

HIEK LANGS AF TE SNUDKN.

Sluiten