Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model VI.

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS VAN MILITAIREN BENEDEN DEN RANG VAN OFFICIER BIJ DE KOLONIALE TROEPEN.

VRAGENLIJST voor deelgenooten in het fonds, die niet meer in militairen dienst zijn.

VRAGEN. BEANTWOORDING.

I. Over welk kalenderjaar loopt I. de beantwoording van deze lijst?

II. Welke zijn Uw naam en II.

voornamen?

III. Onder welk alg. stamb. II' III.

hebt gij laatstelijk bij het Leger gediend?

IV. (Alleen te beantwoorden door IV.

hen, die bij hun ontslag uit

den militairen dienst eene vrouw hadden, met wie zij op dat tijdstip wettig gehuwd waren).

1. Indien Uwe hiervorenbedoel- 1.

de vrouw in het laatste kalenderjaar is overleden, op welke plaats en op* welken datum heeft dat plaats gehad?

2. Indien Uw huwelijk met vo- 2.

renbedoelde vrouw in het laatste kalenderjaar door echtscheiding of andere redenen is ontbonden, op welken

Sluiten