Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: j

VRAGEN. BEANTWOORDING.

datum, krachtens welk vonnis en om welke redenen is dat geschied?

3. Indien in het laatste kalen- 5.

derjaar een of meer kinderen

uit vorenbedoeld huwelijk zijn geboren, van welk geslacht is ieder dier kinderen,

welke zijn zijne voornamen,

op welken datum en op welke plaats is het geboren?

4. Indien in het laatste kalen- 4.

derjaar een of meer uit vorenbedoeld huwelijk geboren kinderen gehuwd of overleden zijn, vóórdat zij den leeftijd van 18 jaar bereikt hadden, van welk geslacht is ieder dier kinderen, welke zijn zijne voornamen, op welken datum en op welke plaats is het gehuwd of overleden?

V. (Alleen te beantwoorden door V.

hen, die bij hun ontslag uit den militairen dienst hadden wettige kinderen uit een of meer vroegere huwelijken en

-j, gewettigde kinderen).

Indien in het laatste kalenderjaar een of meer van de hierbedoelde kinderen gehuwd of overleden zijn vóórdat zij den leeftijd van 18 jaar bereikt hadden, van welk geslacht is ieder dier kinderen, welke zijn zijne

Sluiten