Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. BEANTWOORDING.

.

voornamen, op welken datum en op welke plaats is het gehuwd of overleden?

Aldus naar waarheid beantwoord door den deelgenoot,

Te (a) , den (&) 19..

(Handteekening)

(а) Plaats van indiening.

(б) Datum „ „

TOELICHTINGEN.

§ 1. Iedere niet meer in militairen dienst zijnde deelgenoot is verplicht uiterlijk op 31 Maart van elk jaar eene door hem ingevulde vragenlijst omtrent de in het laatstvoorgaande kalenderjaar in zijn gezin voorgevallen veranderingen aan het Departement van Oorlog in te dienen.

§ 2. Deelgenooten, die bij het verlaten van den militairen dienst wettig gehuwd waren en bovendien op dat

Sluiten