Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gelden ook altijd zooveel mogelijk in den grond „kwamen, en de zekerheid dat de oude iederen dag „kon komen, was al genoeg om te verzekeren dat alles „in orde was; en als ik nu u als remplacant had kun„nen houden, dan wist ik dat alles zijn gewone loop „volgde, maar nu gij weg gaat heb ik niemand die u „zoude kunnen vervangen, en ik huiver er voor de „verschillende administrateurs geheel aan hun eigen „beschikkingen over te laten.

„Hoe nu daarin te voorzien ? — — — — —

1)

n n n n j)

n »

Y)

v

Y)

n n

„Tiet is eene verduiveld moeielijke kwestie waar ik ^mij altijd door het hoofd over breek, maar ik zie „geen kans om ze op bevredigende wijze op te lossen, en toch zou het mij enorm aan het hart gaan wanneer "de landen, die ik groot heb gemaakt, later achteruit „gingen en slechte resultaten zouden geven.

D

1)

n n n

D n n

" _ _ , bepieker gij die zaak ook nog eens goed „en geef m'j uwe opinie, want ik zoude gaarne voor "mijn vertrek naar Java willen weten hoe de zaak „eventueel te regelen zou zijn.

„Schrijf mij dus uitvoerig uwe ideeën."

Nu schreef ik' 12 Sept. als aangehaald in de missive

Sluiten