Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangt, mijn tractement voor „Sr Bokor ' blijft f 200.— 's maands en 1 gulden picol gelden.

Evenzoo voor' „Sr. Djeroe" de ƒ 100.— tractement blijft bestaan en ook ƒ 1.— picol gelden wordt uitgekeerd.

Voor „Pantjoer Sarie" mijn traktement op ƒ200.— blijft en een gulden picol gelden dan zal ik „Sekar Gadoeng" en „Gondong Tapen" aannemen op de condities als nu door de Directies worden voorgesteld d. i. dat „Sekar Gadoeng" en „G. Tapen" slechts aan mij reisgeld vergoeden en ik van de bruto winst daar 7'/a °/o ontvangt, maar ik wensch niet onder de zinsnede dat die 7'/2 °/o mij gegeven kunnen worden maar wel dat ze gegeven moeten worden, evenzoo voor de vorige landen dat ook daar van kunnen geven geen sprake is maar van moeten geven.

Over gepasseerd jaar wensch ik ook mijn picol gelden te mogen opnemen van „Bokor", „P. Sarie" en „Sr. Djeroe .

Waar rede is tot klagen zooals in „Ledoyo" zal ik het de Directie niet lastig maken, daar hebben zij trouwens de bewijzen al van bij „Sr. Gadoeng" en „G. Tapen" die landen zijn slecht, maar zooals nu de landen „Kerto', „Bokor', „Djeroe" en „T. Sarie" staan, is er geen rede om mijn verdiensten daar af te nemen, en wensch ik voor die landen vol betaald te worden. Hoe slecht de koffieprijzen ook zijn, zullen deze vier landen weer aardig winst maken, wel is waar, maakte „P. Sarie" tot heden bijna geen winst maar het zal nu wel gaan komen denk ik, ook al worden de prijzen laag. het land staat op heden zeer mooi.

Op bovenstaande voorwaarde wil ik mijn ontslag intrekken maar ook niet anders, dan wil ik een contract maken loopende tot einde 1902 dus voor + 3'/s jaar dan is de tijd om, ik den heer Koch 5 jaar zou dienen.

liet komt niet in mijn hoofd op om de beloofde 5 jaar niet uit te dienen als mij gegeven wordt wat mij toekomt, maar bij regeling van mijn verdiensten door de Directies in Holland tegen' mijn zin verlaat ik liever onmiddelijk Indië.

Sluiten