Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat het dan feitelijk alles zou overgelaten hebben aan Amerika en Rusland, die de eenige twee teeltplaatsen bezaten. De Engelsche vertegenwoordigers beweerden, dat, wanneer er ergens uitroeiing van robben had plaats gehad, dit meer op de teeltplaatsen dan in de open zee was geschied.

Ten slotte werd men het in 1890 eens om de zaak wederom aan arbitrage over te laten. Deze Arbitrage van Parijs kwam in Augustus 1893 tot stand. Ditmaal kreeg Engeland zijn zin: de robbenvangst in de Bering-zee werd voor ieder vrij verklaard tot op 60 zeemijlen afstand van de Pribyloff-eilanden. Alleen werden — en nu werkelijk alleen tot bescherming der robben — eenige beperkingen voorgeschreven, bestaande in het vaststellen van een besloten tijd en het verbod van vuurwapens. Natuurlijk behield Amerika zijn recht op de drie-zeemijlen-strook. Aan de opgebrachte Engelsche visschers werd een half millioen dollars schadevergoeding toegekend. Hiermee was de zaak opgelost. Ze had de courantenlezers genoeg verveeld, maar de afdoening was er niet minder lofwaardig om.

Interessant was ze voor hen, die geen vreemdeling waren in de geschiedenis der vroegere eeuwen. Want de kwestie was in den grond zeker niet nieuw. Engeland zelf had o. a. eeuwen lang beweerd, dat de Noordzee en het Kanaal Britsch eigendom waren. Hier had men ook te doen gehad met een randzee, waarvan Engeland eens beide oevers (ten minste voor een belangrijk deel) bezeten had. Nadat het op den eenen oever bijna alles had verloren, was door Old-England de pretentie op den eigendom en de jurisdictie steeds volgehouden. De Nederlanders b.v. moesten die heerschappij erkennen door het beruchte „eerste groeten" en moesten de toelating tot de visscherij beschouwen als een gratie. Of een Hugo de Groot het recht der vrije zee bepleitte, men liet hem praten; aan toenadering of arbitrage weid niet gedacht, wel aan geweld en oorlog.

Eindelijk, na vele bloedige worstelingen, heeft men in de 19e eeuw ingezien, dat overleg raadzaam was. Engeland heeft zich, geleerd door een harde ondervinding, neergelegd 121

Sluiten