Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met kracht wenschte te handhaven. Het was een zijner laatste daden. Zijn opvolger Mac Kinley begaf zich met volle zeilen in den imperialistischen koers. Veel meer nog dan met Hawaï bewees hij dit met den oorlog tegen Spanje, 't Is hier niet de plaats om de bijzonderheden van dien ongelijken strijd na te gaan; ze zijn trouwens nog genoeg bekend. De beroeringen op Cuba tegenover het Spaansche geweld, die tijdelijk gerust hadden, waren in 1895 opnieuw begonnen; zij gaven werkelijk reden genoeg om inmenging der Unie te rechtvaardigen. Cuba was een bron van onrust en daarbij ook nog van epidemieën; het riep om de sterke hand, die het een betere toekomst zou bezorgen. Dat Mac Kinley een onzuivere aanleiding gezocht heeft als de geschiedenis met de „Maine", is te betreuren, maar het verandert aan de zaak niet veel.

Voor Spanje leverde de oorlog spoedig het bewijs, dat het niet tegen de Groote Republiek opkon, maar de Unie ondervond toch ook, dat ze tot vechten niet bijzonder goed was ingericht. Leger en marine beide vielen den Yankees eenigszins tegen, maar het meest ergerden ze zich over het feit, dat de oorlogsschepen zulk een lastige verbinding hadden tusschen de Atlantische en de Pacifische wateren. Vandaar, dat de Spaansche oorlog den stoot gaf tot zeer actief ingrijpen in de kwestie van het Panama-kanaal, waarover we in het laatste hoofdstuk zullen spreken. Hij leidde echter ook tot uitbreiding van leger en vloot en tevens tot het ernstig streven, om den achterstand van Amerika ten aanzien der eigen koopvaardij in te halen. Immers, de oorlog had bewezen, dat er niet eens genoeg Amerikaansche transportschepen te krijgen waren; men had tegen de bestaande-wetten in, a. h. w. clandestien, vreemde vaartuigen moeten charteren! Mac Kinley voelde dit tekort diep; nog zijn zwanenzang is vervuld geweest van een vurige klacht hierover, op de tentoonstelling te Buffalo, waar hij door den kogel van een moordenaar getroffen is.

Bij den vrede van Parijs moest Spanje niet enkel zijne Amerikaansche bezittingen afstaan, maar ook de Philippijnen

126

Sluiten