Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE UITGAVE DER HOLLAN DIA-DRUKKER IJ TE BAARN

<5

tua:res iagitur:

e)

Alom is de inteekening opengesteld op:

Nederlandsche Bedachten

Per serie van 24 vel druks (by vooruitbetaling) f 4.—

In deze reeks is zoo juist verschenen No. i:

Het Nederlandsche Standpunt

Prijs voor niet-inteekenaars t 1.—

„Wordt [ ] ook nu en nu

vooral de Nederlandsche Gedachte beleefd? het Nederlandsche Probleem gesteld? het Nederlandsche Propram uitpestinneld ?

Eilacy!

Hoe weinig valt van dit alles te bespeuren! Hoe flauw klopt, ook in deze noodlottige ure, de hartader onzes Volks!

Hoe bitter wreekt zich thans het eeuwenlange overwicht eener richting, die ons volk van zijne historie, d. i. van de kennis zijner rechten; zijner belangen; zijner roeping in de wereld vervreemd, en daardoor, goeddeels, van

zijne veerkracht in de stonde des gevaars beroofd heeft!

Men is Engelschgezind; men is Duitschgezind; men is Franschgezind; men is Belgischgezind; maar wie is, met volledige bewustheid van doel en middel,

enkel en alleen Nederlandschgezind?

Voor België en voor Servië raken wij in vuur. Maar Fourie's doodsverhaal werd uit de Kaapsche mail geknipt en atgedrukt — zonder commentaar.

En Vlaanderen's lot laat ons koud

Waartoe al deze jammerlijke verwarring?

Omdat onze Stam zich, in dezen wereldkrijg, niet met volkomen bewustzijn op het Nederlandsch standpunt kan stellen.

Omdat het zuivere inzicht faalt, dat uit de feiten door koelbloedige gevolgtrekking de middelen tot verwezenlijking van de Nederlandsche Gedachte afleiden kan.

Omdat de reine wil ontbreekt, die ongebogen door de huidige catastrophe, ook nu en nu vooral, deze stamkracht bij uitsluiting op het doel dat ze alléén vruchtbaar maken kan: het Nederlandsch Ideaal, durft richten.

Omdat boven het strijdgewoel de banier niet opgeheven wordt, waarin de leuze staat geschreven: Tua res agitur, Neerlandia!" (Uit No. i).

Als No. 2 zal het licht zien: Selgië's Schuld en Boete.

Als No. 3: De Afrikaanderopstand.

Als No. 4: Over den plicht tot Opstand in Nederlandschen zin.

Als No. 5: De Verkwanselde Eer.

Sluiten