Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Aangezien mijn boekje, «Vader en Zoon, twee RatlaCliristenen», uitgegeven door de Ermeloselie Zendingsdrukkerij, door de zendingsvrienden gaarne wordt gelezen, zoodat het in korten tijd herdrukt moest worden, geef' ik een tweede boekje uit, in de verwachting dat ook dit wel aftrek zal vinden.

Het innige Christendom spreekt daarin niet, zooals in het eerste, maar Salomo was een interessant man. Om land en volk te leeren, overtreft dit het eerste. De opbrengst is weer bestemd voor de Zending. Daar de prijs gering is, hoop ik, dat vele zendingsvrienden, het niet slechts voor zich zeiven zullen bestellen, maar ook, om uit te deelen onder catechisanten, op zondagsscholen, enz., zooals ook met «Vader en Zoon» gebeurt, opdat er meer kennis van de Zending onder het volk koine ; want zeer velen in ons land weten niets van de Zending.

Aan alle lezers heil !

G. van ASSELT.

UTRECHT, 31 Maart 1900.

Heden 39 jaren,

dat ik de twee eerste Ratta's doopte.

Sluiten