Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na den dood zijns vaders zag het er donker voor hem uit, want al de hoofden van de vallei Pangaloan maakten een verbond tegen hem, om hem te beoorlogen.

Ama ni Holing ging naai' de Padang Bolak en kwam met honderd strijdbare mannen terug, die hij een jaar lang bij zich hield. Daardoor waren niet alleen de inwoners van Pangaloan en Sigompoelan maar zelfs van ver afgelegen plaatsen bevreesd voor hem.

Toen hij eens met zijne krijgslieden op weg was naar Sigompoelon om oorlog te voeren, kwam zijne zuster Nai Pidan, die daar getrouwd was, hem tegemoet, evenals Abigael David, en bad hem, niet voort te gaan. Zij bracht een buffel inede als geschenk voor hem en zijne mannen om hem te verzoenen. Dit gelukte, en spoedig daarna gingen die krijgslieden weder terug naar hun land.

Daarna kwamen de Padries, dweepzieke Mahomedanen, die allen vermoordden, die weigerden Mahomedanen te worden. Ama ni Holing ging hen te gemoet en heesch de vlag van onderwerping. Hij behandelde hen als gasten, en zij keerden weldra terug naar Sipirok, vanwaar zij gekomen waren.

Het duurde evenwel niet lang of zij kwamen ten tweeden male.

Toen de inwoners van Pangaloan hoorden, dat de Padries de Aek Poeli overtrokken, vluchtten zij in hel gebergte en verscholen zich in de spelonken en steenrotsen. Ama ni Holing bleef echter in zijn dorp, en toen de Padries daar kwamen, slachtte hij te hunner eer een buffel. Zij deden hem geen kwaad en vervolgden hun weg. Zij zijn zelfs tot Toba doorgedrongen en hebben duizenden Batta's vermoord.

Het was voor Ama ni Holing een groote droefheid, dat zijne vrouw alleen dochters en geene zonen baarde. De

Sluiten