Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij dat; daarom wierp hij haai' naaiwerk op den vloer.

Als de Balla's om haar heen liepen, dan haalde zij hare kleederen zooveel mogelijk tot zich, opdal de menschen er niet op zouden trappen; daarom ging hij naast haar zitten en trapte er op.

Als Anna water inschonk, dan liet zij telkens druppels vallen en dan volgde er natuurlijk op : Anna, het water zoo inschenken, dat er geen druppels op den vloer vallen, daarom had hij den emmer omgeworpen.

Als mijne vrouw maar even bemerkte, dat iemand aan haar naaikistje wilde komen, dan zeide mijne vrouw: neen, neen, daar niet aankomen! Daarom was het voor haar wel de zwaartste proef, toen hij het omkeerde.

Nadat hij mij alles verklaard had, moest ik hem in stilte bewonderen.

Mijne vrouw zou er niet zoo goed doorgekomen zijn, als zij door andere Batla's op die wijze geexamineerd was geworden ; maar wij hadden dikwijls tegen elkander gezegd, dat er met Ama ni Holing veel geduld noodig was, omdat hij daardoor alleen te winnen zou zijn.

Wij hadden niet mis gezien. Hij vroeg mij nu om met vrouw en kinderen in het dooponderwijs opgenomen te worden. Natuurlijk geschiedde dit. Bij dat geregeld onderwijs bleek al spoedig, welk eene groote bijbelkennis hij onder al dat tegenspreken gekregen had. Van welken aard dit tegenspreken geweest was, zal uit een paar voorbeelden duidelijk worden.

Vol eigenwaan zeide hij eens tot mij: gij verhaalt ons dikwijls mooie geschiedenissen, die ik gaarne hoor, maar dat gij ons wat voorliegt is niet mooi. Ik vroeg: wat heb ik u dan voorgelogen? Wel, zeide hij, gij vertelt van uw God, Jehova, dat Hij alwetend, almachtig, rechtvaardig en

Sluiten