Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zending op Nieuw-Guinea en eenige omliggende eilanden.*)

Het eiland Nieuw-Guinea is, wanneer men Australië als een vast land beschouwt, en daar zal wel niemand bezwaar tegen hebben, het grootste der wereld. Zijn oppervlakte verkrijgt men, door die van Nederland met 24 te vermenigvuldigen. Zijn bestaan is sedert 1511 in Europa bekend. Zijn naam ontving het toen een Spaansch-zeevaarder, eveneens in de 16de eeuw, langs de Noordkust naar de Molukken voer, en den overigens onjuisten indruk ontving dat dit land veel overeenkomst vertoonde met de bekende kust van Guinea in Afrika. Er zou echter nog geruime tijd verloopen eer onze kennis van dit eiland wat meer omvangrijk werd. Bekend is dat de onderzoekingen tot op den allerlaatsten tijd worden voortgezet, en vooreerst nog wel niet tot een einde zullen worden gebracht. Van dit uitgestrekte gebied rekent Nederland ruim 48% tot zijne bezittingen. De andere helft is ongeveer verdeeld tusschen Duitschland en Engeland; laatst genoemd land heeft (natuurlijk!) het grootste deel.

De inwoners vat men zamen onder den verzamelnaam Papoea. Sommigen beweren dat dit een samentrekking is van po'ea-poea, hetgeen kroesharig zou beduiden. Het zal

~ •) Voordracht, gehouden op de Jaarvergadering der Utrechtsche Zendingsvereeniging op 1 Juni 1910.

Sluiten