Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote methodistische gemeenten, die sedert ongeveer de helft der vorige eeuw onafhankelijk zijn van de gemeenten in het vaderland, en het zendingswerk op de Zuidzee, eilanden, voor zoover het van methodisten uitgaat, voor hun rekening hebben genomen; daarbij hebben zij het echter niet gelaten, maar in 1875 het zendingswerk op den Bismarck-Archipel ondernomen. Dat was destijds een zeer gewaagde onderneming. Weliswaar beschouwde Engeland deze eilanden als "behoorende tot zijn invloedssfeer, maar van geregeld bestuur was nog geen sprake; men bekommerde zich eenvoudig niet om deze streken.

Verandering kwam er in den toestand, toen Engeland en Duitschland het met elkander eens waren geworden, en de Bismarck-Archipel aan Duitschland werd toegewezen. In 1884 volgde toen de annexatie.

Evenwel, voor het zoover kwam had er ten gevolge van het ontbreken van alle geregeld gezag op Neu-Pommeren een gebeurtenis plaats gehad, die gelukkig geheel eenig is in de geschiedenis der nieuwere zending. Daar heeft n.1. een zendeling naar het zwaard gegrepen om inlanders te tuchtigen, die eenige van zijn helpers, ook hier van de Zuidzeeeilanden overgekomen, hadden vermoord en opgegeten.

De stichter van dit werk is Dr. George Brown. In 1874 trok hij met het zendingsschip John Wesley allereerst naar de Fidsji-eilanden. Daar werd juist het eindexamen gehouden aan de kweekschool van inlandsche leeraars. Nadat een honderdtal candidaten geëxamineerd waren en hun diploma hadden verkregen, trad Brown in de vergadering en deelde het doel van zijn komst mede. Hij wees zeer ernstig op de groote moeilijkheden en gevaren aan het werk verbonden; niettemin verklaarden dadelijk 20 kweekelingen zich bereid om met hem te gaan. Zoovelen kon hij niet gebruiken. Hij koos 8 van de meest geschikten

Sluiten