Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inspektor Kriele eindigt zijn rapport met het uitspreken van eenige wenschen en het aangeven van maatregelen, die verbetering in den toestand kunnen brengen. Laat ons van dit arbeidsveld, dat in verschillende opzichten aan het onze doet denken, afscheid nemen met den wensch en de bede dat weldra het hier met tranen uitgestrooide zaad rijke vruchten mogen dragen.

Na deze vrij uitvoerige bespreking van de voornaamste en oudste arbeidsvelden op Engelsch en Duitsch Nieuw-

inea meen ik te kunnen volstaan met een korte vermelding van het werk der Anglikanen op de Zuidoostkust van Kaap Dusie tot aan den grens van Kaiser-Wilhelmsland, en van de Wesleyanan op de Louisiaden en de d Entrecasteaux-eilanden. Beide arbeidsvelden worden van uit Australië bestuurd. Met blijdschap mogen wij constateeren dat de Anglikanen hier volstrekt geen pogingen hebben gedaan zich in te dringen in het arbeidsveld der L. M. S., maar met de zendelingen van deze vereeniging samenwerken. De arbeid begon in 1891. De Anglikanen hadden eerst veel met het ongezonde klimaat te kampen; na verloop van een vijftal jaren evenwel begon zich hun arbeidsveld op de gewenschte wijze te ontwikkelen. Zij hebben thans acht zendingsposten met 6 Europeesche zendelingen, 4 zendingszusters, en 21 inlandsche helpers. Het aantal christenen bedraagt 715 en het aantal schoolkinderen 315.

Het werk der Wesleyanen was van den aanvang af zeer voorspoedig. Zij hebben thans 4 zendingsposten en 35 Christelijke gemeenten. Het aantal Christenen bedraagt bijna 17900. Er zijn 6 Europeesche zendelingen, 4 zendingszusters en 41 inlandsche helpers.

~ onderzoeken of wellicht inl. helpers van de L. M. op het arbeidsveld der R. M. G. op N. Guinea gebruikt kunnen worden.

Sluiten