Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 ruim gedrukte pagina's, waarin hij de antwoorden vermeld op 115 vragen door hem gesteld. Maar meer nog dan deze schrale oogst treft het geringe gebruik van dien oogst gemaakt. In dit opzicht valt de vergelijking met hetgeen onze zendelingen, en vooral de jongeren onder hen, hebben geleverd, in hun voordeel uit. De allereerste eisch, die de zendeling zich gesteld ziet en in onze dagen in zendingskringen zoozeer de aandacht trekt, is toch natuurlijk zich te realiseeren welken indruk het Evangelie op den inboorling maakt, en hoe hij daarop reageert. De kennis van zijn zieleleven is als ondergrond daarvoor onmisbaar; en dan volgt de groote vraag: hoe moet de Evangelieprediking worden ingericht, opdat zii het hart van den inlander treffe ? Een Evangelieprediking, of laat mij liever zeggen (want zoodanigen indruk maakt ze op den inboorling) een „vertelling" van een zendeling is natuurlijk ook en wel voor den inboorling zelf in de' eerste plaats, een letterkundig product. Daarom is de kennis van de letterkunde van het volk (en er zijn geen volken zonder letterkunde) voor den zendeling van zoo overgroote waarde. In Nederlandsche Zendingskringen wordt dit naar het mij voorkomt meer gevoeld dan ergens elders, en het zal mij met verbazen indien de aanstaande Zendingsconferentie in Schotland dezen indruk bevestigt.

N. Guinea gaat ongetwijfeld in maatschappelijk opzicht een belangrijke toekomst tegemoet. God geve dat zijn Koninkrijk er kome!

Sluiten