Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden willen bebouwen geen middelen hebben om zaad en gereedschap aan te schaffen. Er zijn geen treinen en de wegen zijn niet alleen uiterst gebrekkig, maar ook onveilig van wege de roovers, die de reizigers vaak overvallen. Wil men van't eene dorp naar 't andere, dan moet zulk een reis dagenlang voorbereid worden. Paarden of muilezels moeten met hun aanvoerders worden gehuurd, gewapende mannen moeten tot begeleiding dienen, en er zijn plaatsen, die zoo moeilijk te bereiken zijn, dat men er met kleine kinderen niet anders komen kan dan met behulp van gehuurde vrouwen, die te voet elk één kind daar heen brengen, 't Kind moet dan op den rug van de vrouw zóó gebonden worden, dat het zich niet kan bewegen, en dan gaat 't zoo 8 a 10 uur lang vaak op handen en voeten, berg op berg af tot aan de plaats van bestemming.

Zulk een dorp is o. a. Mar-Bischu, waar de woningen zóó langs de steile rotsen gebouwd zijn, dat 't platte dak van 't eene huis als voorplein dient voor 't huis dat daar achter, of liever daar boven komt, en zoo trapsgewijze wel 10 keer boven elkander, (gelijk de plaat aantoont.) Waarom de Nestorianen in zulke ontoegankelijke plaatsen zijn gaan wonen, waar zij nauwlijks in de allereenvoudigste levensbehoeften kunnen voorzien, waar een paar vierkante meters bebouwbare grond bijna een weelde is, waar geen handel of ambacht hen in staat stelt iets te verdienen, waarom zij juist zulke plaatsen zyn gaan opzoeken en die ver boven de vruchtbare vlakten verkiezen, hoop ik U straks duidelijk te maken.

Maar ook in de vruchtbare dalen wordt lang niet meer dat geoogst, wat 'tland onder doelmatig beheer zou kunnen opleveren. De Mohammedanen verwaarloozen den akkerbouw, en waar zij heerschen daar gaat de opbrengst

Sluiten