Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun nationale kiacht schuilt nog in de eenheid van hun geloof; evenwel is het te voorzien, dat nu de nood bij den dag stijgt, zij op den duur niet zullen kunnen weerstand bieden aan den invloed van andersgezinden.

Het gevaarlijkste voor de Nestoriaansche Kerk is het listige binnendringen der Jezuïeten. Wij weten dat Rome nooit rust als het geldt een overwinning behalen tot eer van haar kerk; aan middelen heeft Rome's kerk geen gebrek, en hier vindt zij in den materieelen nood van het volk een goede gelegenheid om met energie te werk te gaan. Zoo min de Nestorianen er in den grond van hun hart aan mogen denken hun geloof te verzaken, toch is het reeds al te vaak aan de Jezuïeten gelukt Kascha's d. w. z. Nestoriaansche geestelijken, tot hun kerk over te halen. Niet alleen door beloften, maar ook door krachtige hulp in geval van nood bereiken zij hun doel. Heeft een Kascha (en op dezen hebben de Roomsche geestelijken het in den regel voorzien,) zich bereid verklaard in dienst van hun kerk te treden, dan wordt hem al het overige uiterst gemakkelijk gemaakt. Niets in zijn huislijk leven behoeft hy te veranderen, hij heeft slechts dagelijks een mis te lezen, en hij moet zijn zonen naar de scholen der Jezuïeten sturen, waar zij des noods kosteloos onderwijs genieten. Het noodlottig gevolg, dat nl. deze jongelieden voor hun Evangelische Kerk verloren zijn, zien de ouders met groot leedwezen meestal te laat in, als namelijk het zuurdeesem der Roomsche Kerk haar werk gedaan heeft. Hoe verkeerd dit van de Nestorianen ook moge zijn, wie iets weet van gebrek en honger lijden en daarbij den aard der Jezuïeten kent, zal zeker niet den eersten steen op hen werpen.

Sluiten