Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel S. d. K. ongaarne op dit oogenblik zijn volk verliet, volgde hij toch den raad van den Patriarch. Hoe het hem en zijn gezin mogelijk is geworden als Turksch onderdaan door Rusland heen Duitschland te bereiken, en aan tal van gevaren als door een wonder te ontsnappen, (de reis duurde 4 weken!) kan ik niet meer verhalen.

Zoodra hij zijn vrouw en kinderen half Sept. j. 1. bij zijn schoonvader in veiligheid had gebracht, stelde hij zich in verbinding met de Berlijnsche diplomatie, met het gevolg dat hij binnen drie weken naar zijn vaderland terirg kon keeren met de bevoegdheid in naam van Duitschland onderhandelingen aan te knoopen tot bevrijding van zijn volk. Al sprekende met hem kreeg ik den indruk, dat hij met zijn onverschrokken moed, zijn vastberadenheid en verstandig overleg veel kan bereiken, vooral waar die gepaard gaan met een kinderlijk en onomstootelijk geloof in zijn roeping en in Gods almachtigen bijstand.

Moge op zijn streven, zijn handelen en spreken Gods zegen rusten!

Sluiten