Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tweede gedeelte wordt de vraag behandeld wat er van Christelijke zijde gedaan moet worden met het oog op deze bewegingen. Bijzonder belangrijk is de gedachte, die Dr. A. op blz. 20 uitspreekt. Met het oog op de vorming van het personeel voor het Christelijk Hollandsch onderwijs betoogt hij de wenschelijkheid van de uitzending van een doctor in de Indische letteren.

Wanneer men de heldere uiteenzetting van Adriani leest van Boedi Oetomo, gevoelt men, dat Zwemer weer niet volkomen juist diezelfde beweging karakteriseert, wanneer hij haar noemt „a young Javanese movement for self-government and nationalism".

Hans Egede, de apostel der Groenlanders, door E. Gerdes 3e druk. Nijkerk, G F. Callenbach.

Een derde druk van een boekje, waarin over zending gehandeld wordt, is een uitzondering. Maar hier wordt dan ook eigenlijk weinig over het zendingswerk gesproken. Men maakt hier kennis met de voorbereiding tot het werk, hier in 't bijzonder goddelijke voorbereiding, 't Is levendig geschreven en moge naar het groote werk van Egede nieuwsgierig maken.

Mededeelingen vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap. 60e deel, 2e stuk.

Men legt de mededeelingen nooit onbevredigd neer. Ook nu weer is de inhoud bijzonder belangrijk. Alfoerenleed door H. Krayer van Aalst is prachtig en doet verlangend uitzien, naar het geheel, waarvan dit een deel is.

Sluiten