Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"gn koopt het goedkoopst Zondagsschoolboekjes en Uitdeelings-

lartjes door lid te worden van:

„SAMUËL"

LunnwA 7.nnda.Psschoolbibliotheek. Men teekent in voor f 2.50.

of voor f 5.—. per jaargang bij den Boekh. of bij 'f.er

J. M. BREDEÉ's Boekhandel en Uitgevers-Mij. ROTTERDA. .

VRAAG HET PROSPECTUS.

i

Hieuwe

XI iOUVVtl

Protestantsche Eibliotlieek

Uitgave van J. M. BREDEE's Boekhandel en

Uitg-Maatschappij te Rotterdam.

Voor het tijdvak 1 October 1915 - 30 September 1916.

PRIJS PER JAAR VOOR:

Afdeeling a f 3.—, afdeeling b f 5.

gjgp- Vraag het uitvoerig Prospectus.

Voor weinig geld ontvangt men hier een schat van lectuur

Wanneer iemand losse nummers heeft van den eersten en tweeden jaargang der Lichtstralen, of een compleetexemplaarvan beide jaargangen, zou men de redactie zeer verplichten door zulk

een exemplaar te willen afstaan,

Cor»r>om£>pr J- HENZEL.

Sluiten