Geen zoekvraag opgegeven

  • / 47

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDACTIE: DR. l. heldring, DS. P. van wijk JR., j. W. Gunning J.H.zn. en Ds. j. Henzel. □ □

Elk nummer is + 32 blz. groot, op zich zelf compleet en bevat één of meer illustraties. □ □

Prijs per jaargang 80 cents; fr. p. p. 92 cent buitenland f 1.—. Enkele nummers 15 cent (buitenland 20 ct.) Bij getallen minder. □ □ □ □

Bijdragen en brieven de redactie betreffende te zenden aan den Redacteur-Secretaris Ds. J. Henzel, te Sappemeer. □ □ □ □ □ n a

Mededeelingen omtrent verzending, adresverandering of nieuw abonné s, aan den Uitgever J. M. BREDEÉ's Boekhandel en Uitgevers Mij. □

ui iiiiiiii,,iniii|ii|i(ii,t«iii|iii"i n"""" """""""1,11111111111111,1 ■* 111 * i ii • n ■ m ■ 11111' iiiiiii 11111111111 ■ i M111 ■ 111 li 11 ■ 11111111 LJiiiiiiiiiiiiiirHi|iiiHiiiiiHiii"i,i"i',,"i«iiiiiiiinjiiMii,,"ii,ï' ,

Sluiten