Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt niet weg, dat het Christendom toch nog geen groote macht op dit eiland kon genoemd worden. Op verschillende reizen, die krumm spoedig maken kon, had hii gelegenheid om met land en volk wat meer kennis te maken En hoe geheel anders viel deze kennismaking uit. In een heidenland als Nias leeren we pas zien welke uiterlijke zegeningen het Christendom ook met zich brengt. Op alles drukt het zijn stempel, op de geheele menschheid en op het geheele land. Eén der eerste dingen, waarmee Krumm als van zelf kennis maakte op zijn reizen, waren

de wegen.

Toen een dertigtal jaren tevoren de zending op Nias begon, waren er heel geen wegen en was men met het werk dus aangewezen op Goenong Sitoli en de allernaaste omgeving. Dadelijk voelde men derhalve de behoefte aan wegen en door de samenwerking van regeering en zendingkwam er in dezen heel wat tot stand. Maar .... men kan zulk een land natuurlijk niet met een net van goede wegen overdekken. Afgezien dus van het feit, dat zelfs deze wegen lang nog niet met Europeesche straatwegen kunnen vergeleken worden, moet men toch nog steeds van inlandsche paden gebruik maken of zich zelf een weg banen. De wegen, die Krumm vond, spotten met alle beschrijving en verdienden den naam haast niet. En zoo de wegen, zoo de huizen. Welk een vuile hokken! Moest men daarin de menschen gaan opzoeken om ze bekend te maken met de boodschap des heils! En de menschen . . . neen zij waren niet zindelijker dan hun woningen. Hoe kan 'het anders. En als die uiterlijke onreinheid nu nog maar alles was. Maar met welk een diepgezonken volk maakte hij kennis. Vooral toen hij op de Westkust kwam, waar het Evangelie nog niet was doorgedrongen. En . . . juist op die Westkust zou Krumm zijn arbeidsveld vinden!

Sluiten