Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkens terug gekomen en hadden hem het leven onmogelijk gemaakt.

Niet, dat ze nu voor goed hem en het volk met rust lieten. In de eerste helft van '99 ging bijv. weer het gerucht, dat de koppensnellers een overval in den zin hadden. Men had ze reeds hier gezien en men had ze reeds daar gezien en men werd steeds meer bevreesd en opgewonden. De mannen hielden 's nachts de wacht en trokken, met hun schilden een oorverdoovend rumoer makend, door het dorp en rondom het huis van den zen deling. De vrouwen durfden, ondanks dezen veiligheidsmaatregel, niet meer in de huizen te blijven en sliepen in het bosch, om bij een eventueelen overval van het dorp veilig te zijn en te kunnen vluchten. Het was een moeilijken tijd, vooral voor den zendeling. Hij geloofde niet, dat de wilden het huis van een Europeaan zouden durven aanvallen en zoo had hij gaarne iederen avond zijn hoofd rustig neergelegd, veilig onder het wakend oog van zijn trouwen Vader, maar van slapen was er geen sprake. Dit werd eenvoudig onmogelijk gemaakt door de mannen, die de wacht hielden. En op den dag was het al even onmogelijk voor den zendeling. Hij was de vraagbaak voor allen en men liep af en aan om hem allerlei nieuwe geruchten mee te deelen en zijn meening te vragen. Toen echter na een langen tijd van onrust er geen overval had plaats gehad, en er geen feiten waren, die er op wezen, dat van een overval iets zou komen, begonnen de gemoederen langzamerhand weer tot rust, te komen. Maar daar kwam plotseling iets geheel anders de menschen met schrik vervullen. In het midden van het jaar had er n.1. een bijzonder sterke aardbeving plaats op de Westkust van Nias en de stooten bleven wel een maand achtereen aanhouden. De angst der heidenen was

Sluiten